Download Windows 8.1 MSDN Build 9600.16384

Download Windows 8.1 MSDN Build 9600.16384

Download Windows 8.1 MSDN Build 9600.16384

(Không update, Không khuyến nghị dùng)

(Mật khẩu: mslifetime.com)

1. Single Language (32/64-bit)

Single Language (32-bit)

SHA1: 08800DE1B4C613A1ABB16FFEBDEA1C4BB4BC7005

Note: Bản gốc MS

Single Language (64-bit)

SHA1: 10F0288681BF56D22D9ADC58E27BEE2D781E6A1D

Note: Bản gốc MS

2. Pro, Home (09 September 2013) (32/64-bit)

Pro, Home (09 September 2013) (32-bit)

SHA1: 802CFCD3A411D99C097EA7E747F0B6697F9BDAC4

Note: Bản gốc MS

Pro, Home (09 September 2013) (64-bit)

SHA1: BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B

Note: Bản gốc MS

3. Pro N, Home N (09 September 2013) (32/64-bit)

Pro N, Home N (09 September 2013) (32-bit)

SHA1: 76A587D6B5C7939FE72878253DAE50FEC698D2A9

Note: Bản gốc MS

Pro N, Home N (09 September 2013) (64-bit)

SHA1: C1E1A2BA32598BBA3EE21A28AC4144462CBFF3D7

Note: Bản gốc MS

4. Pro VL (17 October 2013) (32/64-bit)

Pro VL (17 October 2013) (32-bit)

SHA1: 9F1FCEC3B267EDB6F3BD02566BC889BB4A372BFD

Note: Bản gốc MS

Pro VL (17 October 2013) (64-bit)

SHA1: CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49

Note: Bản gốc MS

5. Pro N VL (17 October 2013) (32/64-bit)

Pro N VL (17 October 2013) (32-bit)

SHA1: A67252D8842A45292FF91233103C8EB2BD3068B3

Note: Bản gốc MS

Pro N VL (17 October 2013) (64-bit)

SHA1: 7215605FD14B24C14594BBCAA80DB20DF877A69C

Note: Bản gốc MS

6. Enterprise (17 October 2013) (32/64-bit)

Enterprise (17 October 2013) (32-bit)

SHA1: 5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4

Note: Bản gốc MS

Enterprise (17 October 2013) (64-bit)

SHA1: AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB

Note: Bản gốc MS

7. Enterprise N (17 October 2013) (32/64-bit)

Enterprise N (17 October 2013) (32-bit)

SHA1: C6305A615F8EEB2448575BD103847D0D8C067916

Note: Bản gốc MS

Enterprise N (17 October 2013) (64-bit)

SHA1: D3452AB72079859948316F403037F340CEB0FB66

Note: Bản gốc MS

8. Embedded Industry Enterprise (09 September 2013) (32/64-bit)

Embedded Industry Enterprise (09 September 2013) (32-bit)

SHA1: BAD0E71B0E69232E8BBCBCDD9069B2C16CA82B9

Note: Bản gốc MS

Embedded Industry Enterprise (09 September 2013) (64-bit)

SHA1: E404FC0B499E6538DE9BC2BD09A494D90F782DE4

Note: Bản gốc MS

9. Embedded Industry Pro (09 September 2013) (32/64-bit)

Embedded Industry Pro (09 September 2013) (32-bit)

SHA1: C043A0ECA6C694A329AF25481D53115635E3A6DB

Note: Bản gốc MS

Embedded Industry Pro (09 September 2013) (64-bit)

SHA1: 3340FE786900D0D1CBC687806435B37F2A508BA1

Note: Bản gốc MS

Chúc bạn thành công!

_____________________________________________________________

Hãy like Fanpage: https://www.facebook.com/microsoftlifetime
Tham gia Group:
-> Facebook: https://www.facebook.com/groups/mslifetime/
-> Telegram: https://t.me/MSLifetime
và thường xuyên truy cập https://mslifetime.com để cập nhật nhiều phần mềm hay, thủ thuật máy tính, thủ thuật windows bạn nhé!

MS Lifetime

MSLifetime.com chuyên cung cấp Key Windows 10, 11, ...; tài khoản Office 365 A5, Key Office 2019, 365, ... giá rẻ. Thông tin liên hệ: * Zalo: @MSLifetime * Facebook: @MicrosoftLifetime * Telegram: @LifetimeMS * Email: info@mslifetime.com (Ưu tiên liên hệ qua Telegram để được hổ trợ tốt nhất !)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Select Language