Download Windows 8.1 MSDN Build 9600.16384

Download Windows 8.1 MSDN Build 9600.16384

Download Windows 8.1 MSDN Build 9600.16384

(Không update, Không khuyến nghị dùng)

(Mật khẩu: mslifetime.com)

1. Single Language (32/64-bit)

Single Language (32-bit)

SHA1: 08800DE1B4C613A1ABB16FFEBDEA1C4BB4BC7005

Note: Bản gốc MS

Single Language (64-bit)

SHA1: 10F0288681BF56D22D9ADC58E27BEE2D781E6A1D

Note: Bản gốc MS

2. Pro, Home (09 September 2013) (32/64-bit)

Pro, Home (09 September 2013) (32-bit)

SHA1: 802CFCD3A411D99C097EA7E747F0B6697F9BDAC4

Note: Bản gốc MS

Pro, Home (09 September 2013) (64-bit)

SHA1: BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B

Note: Bản gốc MS

3. Pro N, Home N (09 September 2013) (32/64-bit)

Pro N, Home N (09 September 2013) (32-bit)

SHA1: 76A587D6B5C7939FE72878253DAE50FEC698D2A9

Note: Bản gốc MS

Pro N, Home N (09 September 2013) (64-bit)

SHA1: C1E1A2BA32598BBA3EE21A28AC4144462CBFF3D7

Note: Bản gốc MS

4. Pro VL (17 October 2013) (32/64-bit)

Pro VL (17 October 2013) (32-bit)

SHA1: 9F1FCEC3B267EDB6F3BD02566BC889BB4A372BFD

Note: Bản gốc MS

Pro VL (17 October 2013) (64-bit)

SHA1: CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49

Note: Bản gốc MS

5. Pro N VL (17 October 2013) (32/64-bit)

Pro N VL (17 October 2013) (32-bit)

SHA1: A67252D8842A45292FF91233103C8EB2BD3068B3

Note: Bản gốc MS

Pro N VL (17 October 2013) (64-bit)

SHA1: 7215605FD14B24C14594BBCAA80DB20DF877A69C

Note: Bản gốc MS

6. Enterprise (17 October 2013) (32/64-bit)

Enterprise (17 October 2013) (32-bit)

SHA1: 5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4

Note: Bản gốc MS

Enterprise (17 October 2013) (64-bit)

SHA1: AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB

Note: Bản gốc MS

7. Enterprise N (17 October 2013) (32/64-bit)

Enterprise N (17 October 2013) (32-bit)

SHA1: C6305A615F8EEB2448575BD103847D0D8C067916

Note: Bản gốc MS

Enterprise N (17 October 2013) (64-bit)

SHA1: D3452AB72079859948316F403037F340CEB0FB66

Note: Bản gốc MS

8. Embedded Industry Enterprise (09 September 2013) (32/64-bit)

Embedded Industry Enterprise (09 September 2013) (32-bit)

SHA1: BAD0E71B0E69232E8BBCBCDD9069B2C16CA82B9

Note: Bản gốc MS

Embedded Industry Enterprise (09 September 2013) (64-bit)

SHA1: E404FC0B499E6538DE9BC2BD09A494D90F782DE4

Note: Bản gốc MS

9. Embedded Industry Pro (09 September 2013) (32/64-bit)

Embedded Industry Pro (09 September 2013) (32-bit)

SHA1: C043A0ECA6C694A329AF25481D53115635E3A6DB

Note: Bản gốc MS

Embedded Industry Pro (09 September 2013) (64-bit)

SHA1: 3340FE786900D0D1CBC687806435B37F2A508BA1

Note: Bản gốc MS

Chúc bạn thành công!

_____________________________________________________________

Hãy like Fanpage: https://www.facebook.com/microsoftlifetime
Tham gia Group:
-> Facebook: https://www.facebook.com/groups/mslifetime/
-> Telegram: https://t.me/MSLifetime
và thường xuyên truy cập https://mslifetime.com để cập nhật nhiều phần mềm hay, thủ thuật máy tính, thủ thuật windows bạn nhé!

MS Lifetime

MSLifetime.com chuyên cung cấp Key Windows 10, 11, ...; tài khoản Office 365 A5, Key Office 2019, 365, ... giá rẻ. Thông tin liên hệ: * Zalo: @MSLifetime * Facebook: @MicrosoftLifetime * Telegram: @LifetimeMS * Email: info@mslifetime.com (Ưu tiên liên hệ qua Telegram để được hổ trợ tốt nhất !)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Select Language